مقدمه

شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ پروژه‌ غیرانتفاعی و متن‌باز SAY با رساندن یک کوله پشتی، یک قرص آهن، یک پاک‌کن و مدادرنگی به دست کودکان تحت پوشش خود شروع به فعالیت کرد. امروز SAY در مسیر تبدیل شدن به سازمانی خودمختار است تا تصمیمات به صورت شفاف‌تر توسط اعضای آن گرفته شود. و با ساخت پایگاه داده‌ای از کودکان در شرایط سخت و ایجاد شبکه‌ای میان پژوهش‌گران، فعالان اجتماعی و علاقه‌مندان در سراسر جهان موضوع فقر را با نگاهی سیستمی به موضوعات خردتر و قابل مدیریت‌ تبدیل کند. در اکوسیستمSAY هر یک از این موضوعات ماژول نام دارند.